Cracow Duo

Kalinowski & Szlezer
cello & piano duo

Jak pisze o nich prestiżowy magazyn The Strad: „Kalinowski i Szlezer, przyjaciele z czasów dzieciństwa, dysponują wyjątkowo naturalnym darem wzajemnego porozumienia, a ich grę cechuje zwracająca uwagę jakość wykonania, która nadaje życie muzyce.”

Artystów połączyła edukacja w Krakowie i Paryżu. Oficjalną nazwę – Cracow Duo – zespół przyjął ponad dziesięć lat temu. W ciągu tego czasu zyskali sobie uznanie publiczności, w tym krytyków polskich i zagranicznych.

Curriculum Vitae