Kalendarz 2013

2013-02-28

Warszawa  (Polska) - Uniwersytet Muzyczny

20 lecie DUX

S. Rachmaninow - Sonata g-moll op.19 (Andante)

 

 

2013-03-24

Kraków (Polska) - Aula Florianka

T. Majerski - Sonata (1949)

S. Prokofiew - Sonata C-dur op.119

S. Rachmaninow - Sonata g-moll op.19

 

 

 2013-04-09

Mińsk (Białoruś) - Filharmonia

D. Szostakowicz – Sonata wiolonczelowa op.40

A. Tansman – Fantazja

W. Lutosławski – Grave

E. Popławski In the moonlight

D. Łybin - The house of fantom

 

 

2013-04-22

Tbilisi (Gruzja)

Kursy w Konserwatorium Muzycznym w specjalnościach:

wiolonczela; fortepian

 

 

2013-04-22

Tbilisi (Gruzja)- Konserwatorium Muzyczne

W ramach wykładu o W. Lutosławskim:

Witold Lutosławski – Bukoliki na fortepian solo (1952) 

Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska (1975)

Witold Lutosławski – Grave, metamorphosis (1982)

 

 

2013-04-24

Baku (Azerbejdżan) -Muzeum Mścisława Rostropowicza

Witold Lutosławski – Grave, metamorphosis (1982)

Witold Lutosławski – Bukoliki na fortepian solo (1952) 

Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska (1975)

Krzysztof Penderecki – Per Slava na wiolonczelę solo       

Alfred Schnittke – Musica nostalgica na wiolonczelę i fortepian 

Astor Piazzolla Le Gran Tango na wiolonczelę i fortepian

 

 

2013-04-26

Baku (Azerbejdżan) -Filharmonia

Orkiestra Filharmonii w Baku; dyr. R. Abdulajew

Witold Lutosławski - Koncert wiolonczelowy

Witold Lutosławski - Koncert fortepianowy

 

 

2013-04-29

Erywań (Armenia) - Komitas Chamber Music Hall

Fryderyk Chopin Introduction and Polonaise in C major, op. 3 (1831)

Ludomir Różycki Two Melodies, op.5  

Witold Lutosławski – Grave, metamorphosis (1982)

Witold Lutosławski – Bukoliki na fortepian solo (1952)

Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska (1975)

Tadeusz Majerski - Sonata for cello and piano (1949)

Aleksander Tansman Fantazja (1936)

 

 

2013-05-01

Tbilisi (Gruzja) - Konserwatorium Muzyczne

Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska (1975)

Witold Lutosławski – Grave, metamorphosis (1982)

Fryderyk Chopin Introduction and Polonaise in C major, op. 3

 

 

2013-05-12

Kraków (Polska) - Aula Florianka

Wawel Tango Festiwal

Astor Piazzolla - Le Grand Tango

 

 

2013-05-18

Kraków  (Polska) -  Aula Florianka

Krakowska Szkoła Kompozytorska v 2.1

Krzysztof Meyer Quasi una fantasia (2005)

Zbigniew Bujarski - KalSzlez (2010)

Marcel Chyrzyński - Farewell (2013)

Maciej Jabłoński - Niestey już po … (2006)

Zbigniew Bujarski - Adagio na dwie wiolonczele (2013)

Jarosław Płonka - Croon (2009)

Bartosz Chajdecki - Three  Glimpses (2007)

Wojciech Widłak - Wszystkie złości moje (2013)

 

 

2013-05-20

Kraków (Polska)  - Aula Florianka

25. Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Zbigniew Bujarski - KalSzlez (2010)

 

 

2013-05-26

Kraków (Polska) - Filharmonia Krakowska

Koncert na zamknięcie  25. MiędzynarodowychDni Muzyki Kompozytorów Krakowskich

Wojciech Widłak - Sienacello na wiolonczelę solo (1997)

Dariusz Przybylski  - Orfeusz i Eurydyka poemat na fortepian op. 20 (2005)

Wojciech Widłak - Idilliopieśni do słów P. Cappella na sopran i fortepian (2011)

Marcin Gumiela - Le impressioni fiorentinena wiolonczelę i fortepian (2002)

Marek Stachowski - Madrigali dell’estatena sopran i trio smyczkowe do wierszy G. DAnnunzia (1984)

K. Oleś-Blacha - sopran; M. Sławek skrzypce;

A. Migdał-Chojecka altówka; W. Kamionka waltornia

 

 

2013-05-27

Warszawa (Polska) - Skwer Hoovera

DUX brzmi w Trzcinie

F. Chopin – Sonata g-moll op.65

A. Tansman – Deux pieces

A. Tansman – Fantazja

A. Piazzolla – Le Grand Tango

 

 

2013-06-27/28

Lusławice (Polska)- Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego

Sesja nagraniowa dla DUX

Krzysztof  Penderecki - Sekstet

M. Machowska (vn); A. Rozmysłowicz (vl);

R. Widaszek (cl); T. Tomaszewski (cor)

 

 

2013-06-29

Lusławice (Polska) - Europejskie Centrum Muzyki K. Pendereckiego

Koncert w ramach festiwalu Emanacje

Krzysztof  Penderecki - Sekstet

M. Machowska (vn); A. Rozmysłowicz (vl);

R. Widaszek (cl); T. Tomaszewski (cor)

 

 

2013-06-30

Tarnów (Polska) - Sala Lustrzana

Koncert w ramach festiwalu Emanacje

Dymitr Szostakowicz - Trio e-moll op.67

Krzysztof  Penderecki - Sekstet (2000)

M. Machowska (vn); A. Rozmysłowicz (vl);

R. Widaszek (cl); T. Tomaszewski (cor)

 

 

2013-06-30

Kraków (Polska) - Kościół św. Katarzyny

Koncert w ramach festiwalu Emanacje

Krzysztof  Penderecki - Sekstet

M. Machowska (vn); A. Rozmysłowicz (vl);

R. Widaszek (cl); T. Tomaszewski (cor)

 

 

2013-08-09

Londyn (Anglia) - St. Martin in the Fields

M. Jablonski “Unfortunately, it’s over….” for cello and piano (2006) 

Z. Bujarski “KalSzlez” for cello and piano (2010)               

A. Tansman Fantasie for cello and piano (1936)               

F. Chopin Introduction and Polonaise op.3 for cello and piano                   

 

 

2013-08-14

Kraków (Polska) - Stara Synagoga

M. Bruch – Kol Nidrei op. 47

F. Chopin – Grand Duo Concertant na tematy z „Roberta Diabła” G. Meyerbeera

M. Moszkowski – 3 utwory na wiolonczelę i fortepian op.29

A. Tansman Fantazja na wiolonczelę i fortepian

A. Tansman Partita na wiolonczelę i fortepian

 

 

2013-08-16

Rzym (Włochy)- Teatro Marcello          

F. Chopin Introduction and Polonaise op.3

C. Debussy - Sonata (1915)

A. Tansman Fantasie for cello and piano (1936)

A.  Piazzolla - Le Grand Tango

 

 

2013-09-25/26

Bratysława (Słowacja) - Akademia Muzyczna

Kursy w specjalności: wiolonczela, fortepian

 

 

2013-09-26

Bratysława (Słowacja) - Akademia Muzyczna

F. Chopin - Sonata g-moll wiolonczelę i fortepian op.65                                                         

Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo (1975)  

Jevgenij Irsaj - Sonata corta na wiolonczelę solo

Witold Lutosławski – Bukoliki na fortepian solo (1952)

Jevgenij Irsaj - Tasaufi na fortepian solo (2011)

Witold Lutosławski – Grave, metamorphosis na wiolonczelę i fortepian (1982)

Wojciech Widłak - Wszystkie złości moje wiolonczelę i fortepian (2013)

 

 

2013-10-06

Kraków (Polska) - Aula Florianka

S . Rachmaninow:

Trio elegijne nr 1 g-moll na skrzypce, wiolonczelę i fortepian

Trio elegijne nr 2 d-moll na skrzypce, wiolonczelę i fortepian

M. Staszewska (vn)

 

 

2013-10-19

Częstochowa (Polska) - Filharmonia

Orkiestra Filharmonii Częstochowskiej

Adam Klocek - dyr.

Maria Machowska (vn); Artur Rozmysłowicz (vl)

A. Tansman - III Symfonia koncertująca

 

 

2013-10-20

Kraków (Polska) - Centrum Kultury Żydowskiej

J. Wieniawski - Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian

D. Szostakowicz - Trio e-moll skrzypce, wiolonczelę i fortepian op.67

Maria Machowska - skrzypce

 

 

2013-10-30

Manchester (Anglia) - City Town Hall

Witold Lutosławski – Bukoliki na fortepian solo (1952)                                                             

Witold Lutosławski – Wariacja Sacherowska na wiolonczelę solo (1975)   

Witold Lutosławski – Grave, metamorphosis na wiolonczelę i fortepian (1982)             

G. Bacewicz - Sonata da camera   na wiolonczelę i fortepian

A. Tansman - Deux pièces    na wiolonczelę i fortepian              

L. Różycki – Dwie melodie    na wiolonczelę fortepian

I. Strawiński - Suita Włoska   na wiolonczelę i fortepian                                             

A. Piazzolla - Le Grand Tango na wiolonczelę i fortepian                                                     

 

 

2013-11-04

Kraków (Polska) - Akademia Muzyczna w Krakowie

Festiwal Lutosławskiego

Witold Lutosławski - Grave metamorfozy

G. Bacewicz - Sonata da camera

 

 

2013-11-10

Cambridge  (Anglia) - The Fitzwilliam Museum

F. Chopin - Introdukcja i Polonez op.3

A. Tansman - Deux pièces

I. Strawiński - Suita Włoska

A. Piazzolla - Le Grand Tango

 

 

2013-11-12

Brighton  (Anglia) - Chapel Royal

F. Chopin - Sonata g-moll op. 65

A. Tansman - Deux pièces

I. Strawiński - Suita Włoska

 

 

2013-11-27

Berlin (Niemcy) - Sala Reprezentacyjna Ambasadora RP

K. Meyer - Canzona na wiolonczelę i fortepian, Op. 56 (1981)

K. Meyer – 6 Intermezzi op. 121 na fortepian solo (prawykonanie)

K. Meyer - Sonata na wiolonczelę i fortepian op.62 (1983)

 

 

2013-12-06

Kraków

10 lecie Fundacji Grazella

F. Chopin -  Introdukcja i Polonez op.3

A. Tansman - Deux pièces

K. Nepelski - Dead faces (prawykonanie)

 

 

2013-12-19

Warszawa

Nagranie filmu Eleny Lola Loli "A ja to świat" 

fragmenty utworów A.Tansmana, M. Jabłońskiego i W.Widłaka